top of page

Ramowy rozkład dnia

3,4 - LATKI

6.30 - 7.30          Schodzenie się dzieci do przedszkola: zabawy dowolne                                podejmowane z inicjatywy dzieci, rozmowy kierowane
                            z dziećmi zgodnie z realizacją tematyki tygodniowej. 

                            

       REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ OD 7.30 DO 12.30

7.30 - 8.30          Zabawy swobodne wynikające z własnej aktywności                                    dzieci. 

8.30 - 9.00          Zabawy integrujące grupę, praca z zespołem dzieci lub                                indywidualna, wspomagająca ich rozwój. Ćwiczenia                                      poranne, czynności higieniczne.

9.00 - 9.30          Śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego
                            i estetycznego spożywania posiłków. Kulturalne                                              zachowanie się przy stole.

9.30 - 10.30        Zajęcia programowe w oparciu o podstawę programową                              i przyjęty program wychowania przedszkolnego.

                             Religia: śr. i pt. 10.00 - 10.30.

10.30 - 11.00     Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela;

                            swobodne, spontaniczne, inspirowane przez dzieci.

11.00 - 12.00     Przygotowanie do wyjścia na dwór. Spacery, wycieczki,                                zabawy w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze lub                                          zabawy w sali.

12.00 - 12.30     Powrót do przedszkola: zabawy spontaniczne, czynności                              samoobsługowe i zabiegi higieniczne.

12.30 - 13.00     Obiad.

13.00 - 14.20     Czynności samoobsługowe, odpoczynek na leżakach.

14.20 - 14.30     Przygotowanie do podwieczorku.

14.30 - 15.00     Podwieczorek.

15.00 - 15.30     Zabawy dowolne i organizowane. Rozchodzenie się                                       dzieci.

                                          

5 - LATKI

6.30 - 7.30          Schodzenie się dzieci do przedszkola:

                             - zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci,

                             - rozmowy kierowane z dziećmi zgodnie z realizacją                                     tematyki tygodniowej oraz zainteresowaniami dzieci,

                             - oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych.

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ OD GODZ. 7.30 - 12.30.

7.30 - 8.30           Zabawy swobodne wynikające z własnej aktywności                                     dzieci. 

8.30 - 9.00           Zabawy integrujące grupę.

                             Praca z zespołem dzieci lub indywidualna,                                                       wspomagająca ich rozwój (stymulująco-                                                         kompensacyjna,  wyrównawcza, praca z dzieckiem                                       zdolnym).

                             Ćwiczenia poranne.

9.00 - 9.30          Śniadanie.

                            - czynności opiekuńcze, porządkowe, higieniczne

                            i samoobsługowe.

                            - doskonalenie umiejętności samodzielnego i                                                    estetycznego spożywania posiłku.

                             - kulturalne zachowanie się przy stole.

9.30 - 10.30        Zajęcia z religii i języka angielskiego w ustalone dni.

                             Religia - środa i piątek w godz. 9.00 - 9.30.

                             Język angielski - czwartek i piątek 11.30 - 12.00 

                            Zajęcia programowe.

                            Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne realizowane

                            w oparciu o podstawę programową wychowania                                           przedszkolnego, rozwijające aktywność dziecka

                            w różnych sferach rozwoju. 

                            - zabawy ruchowe i twórcze. 

10.30 - 10.50     Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela:                                  zabawy swobodne, spontaniczne, inspirowane przez                                    dzieci.

10.50 - 11.00     Przygotowanie do wyjścia na dwór.

                           - czynności samoobsługowe

11.00 - 12.00     Pobyt na powietrzu.

                           - spacery, wycieczki, zabawy ruchowe w ogrodzie                                            przedszkolnym, prace porządkowo-ogrodnicze.

                            W razie niesprzyjających warunków pogodowych:

                            zabawy kołowe, dowolne oraz inspirowane przez dzieci.

12.00-12.30       Powrót do przedszkola

                          - czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, zabawy                              spontaniczne inspirowane przez dzieci.                 

12.30 - 13.00     Obiad.

13.00 - 14.20     Zajęcia o charakterze relaksacyjnym

                            - słuchanie muzyki, opowiadań,

                            - zabawy w sali lub na podwórku przedszkolnym

                            - spacery,

                            - zabawy dydaktyczne,

                            - zajęcia taneczne, plastyczne.

14.20 - 14.30     Przygotowanie do podwieczorku.

                            Czynności porządkowe i higieniczne.

14.30 - 14.50     Podwieczorek.

14.50 - 16.00     Zabawy dowolne i organizowane.

                           Rozchodzenie się dzieci.

                                          

6 - LATKI

6.30 - 7.30          Schodzenie się dzieci do przedszkola:

                             - zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci,

                             - oglądanie książek, albumów, czasopism 

                             - rysowanie na dowolny temat.

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ OD GODZ. 7.30 - 12.30.

7.30 - 8.30          Zabawy swobodne wynikające z własnej aktywności                                    dzieci. 

8.30 - 9.00          Zabawy integrujące grupę.

                            Praca z zespołem dzieci lub indywidualna,                                                      wspomagająca ich rozwój, wyrównawcza, praca

                            z dzieckiem zdolnym.

9.00 - 9.30          Zajęcia z religii w środy i piątki - 9.30 - 10.00.

                            Zabawy zorganizowane, ćwiczenia poranne.

9.30 - 10.00       Śniadanie.

                            - czynności opiekuńcze, porządkowe, higieniczne 

                              i samoobsługowe, doskonalenie umiejętności                                                  samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

10.00 - 11.00     Zajęcia programowe.

                            Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne realizowane

                            w oparciu o podstawę programową i przyjęty program                                  wychowania przedszkolnego rozwijające aktywność                                      dziecka w różnych sferach rozwoju.

                            Zajęcia z języka angielskiego 

11.00 - 11.30     Zabawy integrujące i twórcze.

11.30 - 12.30     Pobyt na powietrzu.

                            Spacery, wycieczki, zabawy ruchowe w ogrodzie                                            przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze.

                            W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych:                                zabawy kołowe, dowolne oraz spontaniczne inspirowane                              przez dzieci.

                            Język angielski: środy i czwartki 12.00 - 12.30

12.20 - 12.30     Czynności samoobsługowe.

12.30 - 13.00    Obiad.

13.00 - 14.30     Zajęcia o charakterze relaksacyjnym

                            - słuchanie muzyki, opowiadań,

                            - zabawy w sali lub na podwórku przedszkolnym

                            - spacery,

                            - zabawy dydaktyczne,

                            - zajęcia taneczne, plastyczne.

14.30 - 15.00     Podwieczorek.

15.30 - 16.00     Zabawy dowolne i zorganizowane.

                            Rozchodzenie się dzieci.

                           

                                          

bottom of page