top of page

OGŁOSZENIA

NUMER TEL. DO PRZEDSZKOLA:

18 534-92-93

Informacje dla rodziców dzieci korzystających z wyżywienia

Kwota do zapłaty będzie wysyłana wiadomością na dzienniku elektronicznym na koniec każdego miesiąca.

Opłaty za czesne oraz za wyżywienie należy wykonywać przelewem na podany niżej rachunek bankowy:

 

Nazwa i adres odbiorcy:           Zespół Szkolno-Przedszkolny

                                                     Przedszkole w Powroźniku

                                                    33-370 Muszyna

Nr konta:                                    69 8809 0005 2001 0000 2293 0009

Tytuł:                                         Opłata za przedszkole miesiąc ......

                                                  Imię i nazwisko dziecka: ......................

PROSIMY DOKONYWAĆ OPŁAT do 10 dnia każdego miesiąca

W celu odpisu dziecka z żywienia należy zgłaszać jego nieobecność najpóźniej 

do godziny 8.00

bottom of page